STAREJTE SE O PODLOŽÍ

Jak samostatně a správně připravit podloží pod garáž a kotec.

Níže Vám uvádíme 4 různé metody provedení podloží pod garáž a kotec. Pozor: Nekotvíme garáž k dlažebním kostkám a betonovým blokům.

 


 
VYLÉVÁNÍ PODLAHY

Nejlepším způsobem je vylití podloží betonem. Je to stabilní a rychlé řešení:

1. Rozmisťujeme prkna na míru obrysu naší garáže tak, aby měla na každé straně o 10 cm víc.
2. Desky blokujeme zevevnitř tak, aby síla vlévaného betonu neničila konstrukci.
3. Vléváme beton do bednění připraveného pod garáží.
4. Čekáme 2-3 dny (podle počasí) dokud beton nezhoustne, pak je možné prkna odtrhnout. 
ZÁKLAD

Dalším řešením je vytvoření základu:

1. Na zemi si narýsujeme obrysovou linii naší garáže.
2. Vykopeme příkop o šířce 20 cm a hloubce 30 cm podél obrysové linie garáže.
3. Základ by měl přesahovat 10 cm z každé strany obrysové linie.
4. Následně zaléváme příkop betonem.
5. Čekáme 2-3 dny dokud beton nezhoustne. 
BETONOVÉ BLOKY

Třetím řešením je seřazení betonových bloků:

1. Seřazujeme je podél obrysové linie garáže. Minimálně 4 - tzn. 1 v každém rohu.
2. U delších konstrukcí doporučujeme větší množství bloků.
3. Zajistěte vyrovnání všech bloků.
4. Střed garáže je možné doplnit drobivým materiálem: štěrk, suť, atp.

DLAŽEBNÍ KOSTKA

Posledním řešením je postavení garáže na dlažební kostce:

Pozor: k dlažebním kostkám a chodníkovým deskám nekotvíme.
Je to jednoduché řešení, ale my takový druh podloží nedoporučujeme.
Dlažební kostka během kotvení praská.
Je možné ale kostku vyjmout a udělat např. betonové patky, ke kterým bude garáž zakotvená, nebo udělat základ a ten vydláždit.